Bắt đầu thám hiểm

10.0 km

Miễn phí

Trải nghiệm này tôn vinh cam kết của Nutrilite về các phương thức canh tác trang trại hữu cơ trên khắp thế giới.

Nutrilite điều hành hơn 5.992 mẫu đất trang trại hữu cơ được chứng nhận ở Hoa Kỳ, Mexico và Braxin, tại đó chúng tôi trồng và thu hoạch các loại cây củ quả bằng các phương pháp bền vững, không sử dụng hóa chất. Trang trại Trout Lake sản xuất cây Cúc dại, việt quất, bồ công anh, nữ lang và bạc hà chanh.