Bắt đầu thám hiểm

5.0 km

$10.00

Hai người bạn trẻ tuổi, Jay Van Andel và Rich DeVos có rất nhiều điểm tương đồng – thông minh, có chí hướng, lạc quan về tương lai và rất quan tâm tới thế giới xung quanh họ. Họ đã tạo cảm hứng cho nhau mỗi ngày để trở nên sáng tạo, tháo vát hơn và cùng có chung một mong muốn mạnh mẽ là được phát huy tối đa tiềm năng của mình trong cuộc sống.