Bắt đầu thám hiểm

10.0 km

$10.00

Trước đây là một vườn cây ăn quả xa xôi bị bỏ không, hiện giờ trang trại Ubajara là ví dụ điển hình về làm việc, học tập cũng như phát triển cá nhân và nghề nghiệp hiệu quả. Một trường học trong vùng do trang trại này hỗ trợ đã giành được nhiều giải thưởng, trong đó có giải thưởng điểm số kiểm tra chuẩn hóa cao nhất trong tiểu bang.