Hỗ trợ và câu hỏi thường gặp

Dưới đây là các câu trả lời cho những câu gọi thường gặp. Nếu bạn có thắc mắc hoặc vấn đề kỹ thuật với trang web, vui lòng gửi email đến support@mypo5.com.Nếu tôi quên mật khẩu thì sao?

Hãy truy cập vào trang “Đăng nhập” và nhấp vào liên kết "Quên mật khẩu?" . Liên kết này nằm bên dưới trường Mật khẩu của phần Đăng nhập. Trên trang tiếp theo (sau khi nhấp vào liên kết), hãy nhập địa chỉ email của bạn và làm theo các hướng dẫn sẽ được gửi qua email cho bạn.

Làm thế nào để thiết lập và đăng ký một nhóm?

Bạn cần đăng nhập để tạo nhóm. Truy cập trang sự kiện, bạn sẽ thấy mục “Nhóm”. Bên trên danh sách các nhóm là một nút màu cam có nội dung "Tạo nhóm". Nhấp vào nút này và điền thông tin bắt buộc.

Trong mỗi sự kiện, bạn chỉ có thể tạo hoặc tham gia một nhóm. Để được xóa khỏi một nhóm, hãy liên hệ với support@mypo5.com.

Làm cách nào để tham gia một nhóm?

Truy cập trang sự kiện và nhấp “Tham gia sự kiện”. Sau đó, truy cập trang sự kiện, nhấp vào nhóm mà bạn muốn tham gia và nhấp “Tham gia nhóm”.

Tôi có thể tham gia nhiều nhóm trong một sự kiện không?

Không. Trong mỗi sự kiện, bạn chỉ có thể tạo hoặc tham gia một nhóm.

Làm cách nào để tự xóa bản thân khỏi nhóm?

Gửi email tới support@mypo5.com và yêu cầu xóa. Hãy ghi tên sự kiện và nhóm bạn muốn hủy tham gia. Nếu bạn muốn tham gia một nhóm khác, bạn có thể làm điều đó sau khi hỗ trợ kỹ thuật xóa bạn khỏi nhóm trước đó. Vì lý do bảo mật, hỗ trợ kỹ thuật không thể thêm tên của bạn vào nhóm.

Tôi có thể in lại số báo danh hoặc ảnh sự kiện không?

Để in (hoặc in lại) ảnh sự kiện hay số báo danh, bạn chỉ cần truy cập sự kiện và nhấp vào nút lớn “In ảnh sự kiện”.

Thao tác này sẽ tạo tài liệu PDF ảnh sự kiện để lưu vào thiết bị của bạn và in ra bất cứ lúc nào.

Tôi có thể quyên góp thêm sau khi đăng ký một sự kiện toàn cầu không?
Sau khi đăng ký một sự kiện, bạn có thể đóng góp thêm cho Chiến dịch Power of 5 bằng cách nhấp vào đây.
Làm thế nào để tôi biết nhóm của tôi đã quyên góp được bao nhiêu cho một sự kiện toàn cầu?
Nhân số lượng thành viên trong nhóm với phí sự kiện $ 10.