Hỗ trợ và câu hỏi thường gặp

Dưới đây là các câu trả lời cho những câu gọi thường gặp. Nếu bạn có thắc mắc hoặc vấn đề kỹ thuật với trang web, vui lòng gửi email đến support@mypo5.com.Nếu tôi quên mật khẩu thì sao?

Hãy truy cập vào trang “Đăng nhập” và nhấp vào liên kết "Quên mật khẩu?" . Liên kết này nằm bên dưới trường Mật khẩu của phần Đăng nhập. Trên trang tiếp theo (sau khi nhấp vào liên kết), hãy nhập địa chỉ email của bạn và làm theo các hướng dẫn sẽ được gửi qua email cho bạn.

Làm thế nào để thiết lập và đăng ký một nhóm?

Bạn cần đăng nhập để tạo nhóm. Truy cập vào trang cuộc đua và bạn sẽ thấy phần "Nhóm." Bên trên danh sách các nhóm là một nút màu cam có nội dung "Tạo nhóm". Nhấp vào nút này và điền thông tin bắt buộc.

Bạn chỉ có thể tạo hoặc tham gia vào một nhóm cho mỗi cuộc đua. Để được xóa khỏi một nhóm, hãy liên hệ với support@mypo5.com.

Làm cách nào để tham gia một nhóm?

Truy cập trang cuộc đua và nhấp vào "Tham gia cuộc đua". Sau đó, đi đến trang cuộc đua và nhấp vào nhóm bạn muốn tham gia và nhấp vào "Tham gia nhóm".

Tôi có thể tham gia nhiều hơn một đội cho một cuộc đua không?

Không. Bạn chỉ có thể tạo hoặc tham gia vào một nhóm cho mỗi cuộc đua.

Làm cách nào để tự xóa bản thân khỏi nhóm?

Gửi email tới support@mypo5.com và yêu cầu xóa. Bao gồm tên cuộc đua và nhóm bạn muốn rời khỏi. Nếu bạn muốn tham gia một nhóm khác, bạn có thể làm điều đó sau khi hỗ trợ kỹ thuật xóa bạn khỏi nhóm trước đó. Vì lý do bảo mật, hỗ trợ kỹ thuật không thể thêm tên của bạn vào nhóm.

Tôi có thể in lại số báo danh của mình không?

Để in (hoặc in lại) số báo danh của bạn, bạn chỉ cần truy cập vào cuộc đua hoặc phần trải nghiệm và nhấp vào nút "In số báo danh".

Thao tác này sẽ tạo một tài liệu PDF có số báo danh của bạn để bạn có thể lưu vào thiết bị của mình và in ra bất cứ lúc nào.