Chào mừng bạn gia nhập nhóm!

Tham gia vào các hoạt động vui chơi lành mạnh và giúp đẩy lùi tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em.

Các cuộc đua khác

Cuộc đua ngày lương thực thế giới Sức mạnh 5 người

Chống suy dinh dưỡng ở trẻ em bằng cách tham gia Chiến dịch Sức mạnh 5 người cho cuộc đua ảo này.

Chi tiết