5.0 km

16 Tháng mười, 2020

157

$10.00Hãy tham gia với chúng tôi vào ngày 16/10 để kỷ niệm Ngày lương thực thế giới với một cuộc đua ảo. Chạy đua để giúp chúng tôi nâng cao nhận thức và chống lại suy dinh dưỡng ở trẻ em.

Cuộc đua ảo 5K Ngày lương thực thế giới 2020 sẽ mang chúng ta đến gần bên nhau để cùng chiến đấu chống lại suy dinh dưỡng ở trẻ em. Đăng ký ngay để thi đấu với tư cách cá nhân hoặc một đội và mời mọi người cùng tham gia. Chúng ta đang giúp nhiều trẻ bị suy dinh dưỡng có thêm cơ hội sống sót, bắt kịp đà tăng trưởng và phát triển.

Xếp hạng Tên Country Thời gian:
1 Sergio Artavia CR 00:19:24
2 Marjorie Valencia CR 00:21:15
3 Joseph Raya US 00:26:42
4 Zachary Gougar US 00:27:33
5 Milda María Mena Solano CR 00:28:27
6 Stephen Molina CR 00:29:34
7 Benjamas PRATHEEPWANPHO TH 00:30:00
8 akofori21@gmail.com 00:34:36
9 Harini Lakshmanan US 00:35:21
10 Thakoengsak Thammachot TH 00:36:24
11 Kran Nilkachatarn TH 00:36:49
12 ヨッシー と仲間たち JP 00:37:37
13 Diana Giraldo CO 00:38:18
14 Chawis Tungchaiwanna TH 00:43:13
15 Can Sarayut Smith TH 00:43:29
16 Giselle Valencia Delgado CR 00:43:52
17 Shasta Bautista US 00:46:01
18 Marc Kittiphong TH 00:49:28
19 SILA JARUSIRIWATTHANA TH 00:49:35
20 Guillermo Fallas CR 00:50:04
21 Thanjira Yingviriyapraphan TH 00:50:38
22 Krystine Striska US 00:55:00
23 Paul LaVigne US 00:58:26
24 Elizabeth Hahn US 00:58:40
25 Nonnie Nontaya TH 00:59:04
26 Kimberly Nunez US 01:00:30
27 Andrea Solís Argüello CR 01:17:54
28 Davin Fung CA 01:29:32
29 Dolores Cardona US 01:30:00
30 Monika Jakjimoska US 01:30:00
31 Christian Cardona US 01:30:00
32 SINE T. Thammapirat TH 01:47:00
33 Jenny Valencia D. CR 07:00:00
34 三原 翔平 JP 16:30:00
35 Hairo Rojas CR 17:00:00