0.0 km

31 Tháng năm, 2020

219

$10.00Sự kiện đặc biệt này là cơ hội để bạn thể hiện những thói quen lành mạnh nhất của mình, đồng thời giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Mọi quyên góp mà Chiến dịch Power of 5 nhận được trong tháng 5 sẽ được đóng góp một phần để cứu trợ COVID-19.

Sau đây là những thông tin bạn cần biết:

  1. Đăng ký tham gia sự kiện. Tham gia nhóm, tạo nhóm hoặc đăng ký với tư cách cá nhân.
  2. Chụp ảnh hoặc quay video về những thói quen tốt đẹp, lành mạnh của mình.
  3. Đăng lên kênh mạng xã hội của bạn với hashtag #Powerof5 #Amway và check-in vị trí của mình.
  4. Thử thách bạn bè, gia đình và đồng nghiệp cùng tham gia.
  5. Mỗi trưởng nhóm của 5 nhóm lớn nhất sẽ chọn một hành động cứu trợ COVID-19 để nhận quyên góp.

Hơn bao giờ hết, lúc này, điều quan trọng nhất là lựa chọn cách sống lành mạnh. Chúng tôi rất mong đợi được thấy những điều bạn làm để sống lành mạnh hơn. Cảm ơn bạn đã tham gia với chúng tôi.

Xếp hạng Tên nhóm Đội trưởng Thời gian trung bình
1 CX INSPIRE Agnes Lee 32:0:0
Xếp hạng Tên Country Thời gian:
1 Ada Tan MY 10:00:00
2 CL MY 10:00:00
3 Siow Poh Wong SG 10:00:00
4 Jian Xiang Tan SG 10:00:00
5 Chia Tee Kek SG 10:00:00
6 Kathy Chee SG 30:00:00
7 Ree Tan SG 60:00:00
8 Cheau Lin Kek SG 60:00:00
9 Rex Ho SG 60:00:00
10 Lang Dih Thah SG 60:00:00

Các sự kiện khác

Cuộc đua ngày lương thực thế giới Sức mạnh 5 người

Chống suy dinh dưỡng ở trẻ em bằng cách tham gia Chiến dịch Sức mạnh 5 người cho cuộc đua ảo này.

Chi tiết

Các sự kiện khác